Płace i kadry

Płace i kadry

- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
- wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
- sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
- - zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- - rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
- - informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
- księgowość płacowa
- kalkulacja wynagrodzeń
- prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
- sporządzanie deklaracji PFRON