Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

Usługi księgowo-finansowe

- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
- przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
- sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
- przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [ PIT-5 ], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
- udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
- współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
- sporządzanie deklaracji INTRASTAT